Η Google λαμβάνει έγκριση για την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της

Στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στην Αμερική προχωράει η Google, κάνοντας τις υπηρεσίες διαθέσιμες και για τους κατοίκους του Olathe στο Κάνσας, έπειτα από σχετική έγκριση που έλαβε από το τοπικό συμβούλιο.

Με ταχύτητες που φθάνουν το 1Gbit upload και download, η εταιρεία προωθεί τις υπηρεσίες της σαν μια ευρυζωνική σύνδεση εκατοντάδες φορές ταχύτερη από τις συνήθεις.

Η επέκταση αυτή χαρακτηρίζεται από την ίδια την εταιρεία ως υψίστης σημασίας, καθώς αφενός θα εξαπλώσει ακόμη περισσότερο την γρήγορη ευρυζωνική πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο, ενώ αφετέρου ανοίγονται ευκαιρίες για την τοπική περιοχή, με θέσεις εργασίας να δημιουργούνται. Άγνωστο παραμένει εντούτοις η ακριβής ημερομηνία διάθεσης των υπηρεσιών αυτών.

Η Google ευελπιστεί να φέρει τις υπηρεσίες της και στις περιοχές Westwood, Westwood Hills και Mission Woods στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι το FCC (Federal Communications Commission) κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να φέρει τις ταχύτητες gigabit Ethernet σε τουλάχιστον μία κοινότητα της κάθε πολιτείας έως το 2015.